حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (دوشنبه) با جمعی از نخبگان و مدال‌آوران علمی دانشگاه صنعتی شریف دیدار کردند و در این دیدار، مدال‌های کسب‌شده از سوی نخبگان در مسابقات و المپیادهای کشوری و جهانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی اهدا شد.

دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 20
دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 19

دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 13
دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 12
دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 11
دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 10
دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 9
دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 8
دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 7
دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 6
دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 5

دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 3
دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 2

دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 25
دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 24
دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 23
دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 22
دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 21

دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 18
دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 17
دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 16
دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف 15

Print Friendly