جلسه هماهنگی مراسم چهلم دو شهید گمنام بخش چاه مبارک در محل بخشداری چاه مبارک برگزار شد.

img_0379img_0380img_0382img_0383img_0384img_0385img_0386img_0387img_0388img_0390img_0391img_0394img_0397img_0398img_0399

تصاویر : روابط عمومی بخشداری چاه مبارک – حسین اهرمی حقیقی

Print Friendly