با حکم سرهنگ تمیمی  برادر پاسدار  علی ادریسی بعنوان فرمانده حوزه مقاومت بسیج بخش چاه مبارک عسلویه معرفی شد.

پایگاه خبری دریا ، مراسم معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسیج بخش عسلویه با حضور بخشدار بخش مرکزی ، جانشین سپاه عسلویه و جمعی از بسیجیان در محل حوزه مقاومت بسیج برگزار گردید.

در این مراسم طی حکمی علی ادریسی بعنوان فرمانده جدید این حوزه مقاومت بسیج معرفی گردید.

 

Print Friendly