صندلی داغ بخش ویژه ی پایگاه خبری دریا می باشد / هر هفته یک سؤال یا یک میهمان/

سوالات یا پاسخ های خود را بصورت نظر برای ما در زیر همین برگه ارسال نمایید/ ما انتشار می دهیم.

%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ba1

یک سؤال : یک سوال مطرح می شود و شما راجع به آن سوال هر چی می دانید پاسخ دهید و ما انتشار می دهیم تا به گوش مسئولان برسد.

یک مهیمان: بنر یکی از مسئولان به مدت یک هفته در سایت دریا نصب می گردد و  شما خوانندگان راجع به حوزه ی مسئولیتی ایشان هر چی سوال دارید بپرسید و ما پاسخ سوالات شما را از مسئول  می گیریم و در سایت انتشار می دهیم . 

سوال یک : اگر در عسلویه مسئول بودید اولین کاری که می کردید چی بود؟ 

Print Friendly