شهروند خبرنگار – تشییع شهدای گمنام چاه مبارک- تصاویر ارسالی از علی ادریسی

جهت بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید.

 

photo_2016-11-29_10-03-11 photo_2016-11-29_10-03-10 photo_2016-11-29_10-03-09 photo_2016-11-29_10-03-08 photo_2016-11-29_10-03-07 photo_2016-11-29_10-03-12 photo_2016-11-29_10-03-12-2 photo_2016-11-29_10-03-13 photo_2016-11-29_10-03-14 photo_2016-11-29_10-03-14-2 photo_2016-11-29_10-03-18 photo_2016-11-29_10-03-17-2 photo_2016-11-29_10-03-17 photo_2016-11-29_10-03-16 photo_2016-11-29_10-03-15

 

Print Friendly